Witamy w

O Nas

Poznaj nas trochę lepiej...

EK (European Kosher) to globalna agencja certyfikacji koszerności, która dostarcza nadzór koszerności od 2007 roku. Agencja ta została utworzona przez Rabbinical Centre of Europe, czyli organizację patronacką skupjającą ponad 1100 rabinów z całej Europy.

Siedziba tej agencji mieści się w Belgii, a dokładnie w Brukseli. EK uznawana jest przez Naczelnego Rabinata Izraela, natomiast działa pod kierownictwem komitetów nadzoru rabinicznego.

EK stanowi organizację non-profit, a jej głownym celem jest promowanie i dostarczanie koszernych produktów konsumentom z całego świata. W rezultacie jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom usługi w rozsądnych cenach.

Ek jest organizacją członkowską Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego. Z pomocą naszej rozległej transregionalnej sieci rabinicznej jesteśmy zdolni do zaoferowania naszym klientom spersonalizowanego rozwiązania dla różnorodnych poziomów certyfikacji koszerności, dostosowując go do ich potrzeb.

Z symbolem EK masz pewność, że Twoje produkty są zupełnie zgodne z najwyższymi standardami oraz przepisami, będą globalnie dostępne, uznawane oraz szeroko akceptowane.

EK posiada wysoko wykwalifikowany zespół profesjonalistów, którzy współpracują ze światowej klasy expertami technicznymi o kwalifikacjach w zakresie chemii, jak i również w dziedzinie technologii żywności. Jesteśmy prawdziwie zaangażowani w proaktywną, responsywną i pomocną usługę.

Pozyskanie certyfikatu koszerności, to inwestycja wykonywana przez Twoją firmę, w celu zwiększenia jej rynkowego zasięgu oraz udziału. Jesteśmy gotowi do zapewnienia całkowitego wsparcia w każdy możliwy sposób, by pomóc Tobie w osiągnięciu celów.

Nasz zespół oferuje praktyczne i przejrzyste podejście do certyfikacji koszernej żywności oraz asystuje w rozwiązywaniu wszelkich trudności związanych z różnorodnym środowiskiem produkcyjnym.

Wartości EK

Silnie wierzymy w najwyższe standardy żydowskich regulacji prawnych dotyczących koszerności, uczciwości zawodowej i świadczenia usług dla naszych klientów.

Jakość produktów EK i usług jest wspierana przez prezentowany przez nas głęboki poziom zaangażowania oraz zaufania pomiędzy producentami a konsumentami.