Filmy

Koszerne wyjaśnione żywo

Dla Żydów ciało jest domem duszy, dlatego szczególnie dbamy o to, co do niego wkładamy.
Zdrowe ciało daje nam siłę do wypełniania micwot i świętych działań naszej religii.
Dbając o zdrowie i koszerność, bierzemy na siebie odpowiedzialność i okazujemy Bogu głębokie uznanie za najcenniejsze powierzone nam boskie naczynie – nasze ciało.
To w istocie oznacza koszerność.