Kroki
W Celu Zdobycia
Certyfikacji

Krok 1: Formularz Aplikacyjny

W celu rozpoczęcia wypełnij oraz prześlij do nas formularz aplikacyjny wraz z listą składników na: office@ekosher.eu.

Formularz aplikacyjny szczególnie wymaga informacji logistycznych odnośnie Twojej firmy i poszczególnej fabryki. Informacje, które dostarczyłeś będą traktowane w ścisłej tajemnicy.

Za złożenie wniosku aplikacyjnego nie ma żadnych opłat ani wiążących prawnie zobowiązań.

Krok 2: Ocena i konsultacja

Po pierwsze nasi eksperci dokonają oceny Twojej aplikacji. W kolenym etapie zostanie wyznaczony rabin ekspert, którego zadaniem będzie kontrola Twoich składników oraz procesu produkcyjnego, by mieć pewność, że są one zgodne z międzynarodowymi standardami koszerności. Informacje wprowadzone przez Ciebie będą dla naszych ekspertów pomocne w udzieleniu odpowiedzi na Twoje wszelkie pytania, potrzeby oraz pomogą w przeprowadzeniu procesu certyfikacji.

Krok 3: Wstępna inspekcja

W celu przeprowadzenia wstępnej inspekcji zakładu (ów) produkcyjnego oraz magazynu (ów) firmy zostanie zorganizowana wizyta, by dokonać oceny różnych procedur stosowanych w trakcie produkcji. W pierwszej kolejności zostanie opracowany wstępny raport z inspekcji, który zostanie wykorzystany przez administratora Kashrus do kompletnej obróbki koszernej Twoich produkcyjnych urządzeń.

Krok 4: Wycena oraz umowa

Po dokonaniu oceny i nabraniu pewności, że Twoje informacje spełniają wszelkie wymogi EK dotyczące certyfikatu koszerności wystawimy Ci do podpisania umowę.

Wyceny podawane są w postaci opłaty rocznej, obejmującej nasz całkowity pakiet certyfikacyjny.

Nasza opłata może obejmować poniższe elementy:

  • Typy składników oraz złożoność procesu produkcyjnego;
  • Koszty podróży poniesione w związku z kontrolą EK przeprowadzoną w zakładzie oraz związane z wprowadzonymi procedurami koszerności (np. w niektórych przypadkach moga być wymagane pewne zmiany w systemie w celu uzyskania certyfikacJi );
  • Inspekcja fabryki dokonana przez lokalnego przedstawiciela.

Krok 5: Gratulacje!

Po wykonaniu wszystkich detali oraz spełnieniu wszelkich warunków i kwestii, wydamy zaświadczenie certyfikacyjne, pozwalające na używanie symbolu EK na zatwierdzonych produktach.

Zespół EK pozostanie do Twojej dyspozycji, by asystować Tobie w zaspokajaniu wszystkich Twoich potrzeb.