Dlaczego
Koszerne?

Wymagania światowego rynku

„Koszerne” jest słowem hebrajskim, które oznacza „odpowiedni”, albo „właściwy”. Gdy stosujemy to słowo odnośnie produktów żywnosciowych „koszerne” oznacza, że określony produkt jest zgodny z wymogami żywieniowymi żydowskiego prawa.

Chociaż słowo „koszerny” odnosi się szczególnie do żydowskiego prawa żywieniowego, to koszerne produkty są także atrakcyjne w środowisku wegetarian, muzułmańskim oraz dla wielu grup ludzi z całego świata, którzy mają do nich zaufanie a na kupowanych produktach żywnościowych poszukują symbolu koszernego.

Korzyści biznesowe

W ostatnich latach odnotowaliśmy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na certyfikowane produkty koszerne. Rynek certyfikowanych produktów koszernych stale się rozwija, a ich sprzedaż wzrosła rocznie o 15%.

Poprzez zdobycie certyfikatu EK, będziesz zdolny otworzyć nowe rynki dla swoich produktów w Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz we wszystkich krajach europejskich.

By sprostać temu zapotrzebowaniu, firmy z całego świata próbują uzyskac certyfikat koszerności, w celu zwiększenia oraz rozwinięcia ich istniejących rynków.

Pozyskanie certyfikatu koszerności jest inwestycją, którą Twoja firma wnosi na ten ważny i stale rozwijający się międzynarodowy rynek.

Jakość i zdrowie

Gdy posiadasz produkty certyfikowane, to oznacza, że zostały one poddane starannym kontrolom oraz wyprodukowane z całkowitą zgodnością z wartościami koszernymi przy zapewnieniu najwyższej integralności składników i odpowiednich procesów produkcyjnych.

Osoby posiadające ograniczenia zdrowotne, takie jak wszelkie alergie pokarmowe, kupują produkty koszerne, ponieważ proces certyfikacji gwarantuje, że w trakcie tworzenia danego produktu nie wprowadzono do niego nic, co nie powinno się w nim znajdować.

Niektóre spośród największych firm spożywczych z całego świata, takich jak Coca Cola, Heinz, Kellogg’s , Nespresso, posiadają już certyfikat koszerności.